Vremenska prognoza

Misija JP “Komunalca” Dimitrovgrad je poboljšati kvalitet življenja sadašnjih i buducih generacija našeg grada stalnim i kvalitetnim održavanjem cistoce i odlaganjem komunalnog otpada na ekološki prihvatljiv nacin., као и одржавање комуналних објеката и уређаја за несметано функционисање, уз максимално поштовање заштите животне средине и јавног интереса локалних средина у којима делује

 

Vizija JP “Komunalac” Dimitrovgrad  je mesto čistog i ugodnog življenja, na dobrobit i zadovoljstvo naših korisnika, zaposlenih i šire društvene zajednice, poštujući pri tome načela ekonomicnosti, racionalnosti i svrsishodnosti. Dužnost i cilj kao savesnog pružaoca komunalnih usluga je radnicima osigurati priliku za učenje, razvoj i stvaranje karijere, biti firma koja zna prepoznati i nagraditi uspjeh, kontinuirano unaprjeđivati tehnološku opremljenost, i pratiti svjetske trendove u delatnosti kako bi iste primijenili u svome radu i time poboljšali kvalitet usluge, postavljati ambiciozne i ostvarive ciljeve, brinuti o zaštiti i zdravlju zaposlenih, kao i zaštiti okoline i na taj način ispuniti svoju ulogu prema široj društvenoj zajednici.  

 

 

 

Copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o