Vremenska prognoza

2014 - finsnsijski izveštaj

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

Izveštaj nezavisnog revizora za 2014 godinu

 

 

Napomene uz finansijske izveštaje za 2014.

Bilans stanja 31.12.2014.-potpisan

Bilans uspeha 31.12.2014.-potpisan

Izveštaj o ostalom rezultatu 31.12.2014.-potpisan

Izveštaj o promenama na kapitalu 31.12.2014.-potpisan

Izveštaj o tokovima gotovine 31.12.2014.-potpisan

Odluka o raspodeli dob. za 2014 potpisana

Odluka o usvajanju F.I. za 2014-potpisana

Statistički izveštaj 31.12.2014.-potpisan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o