Vremenska prognoza

Radna jedinica “Čistoća” obavlja sledeće poslove:

 

 

 

Iznošenje smeća Dimitrovgradu se vrši iz individualnih i kolektivnih stanova, iz seoskih domaćinstva i iz proizvodnih i neproizvodnih preduzeća i ustanova. Iznošenje smeća obavlja se sa  3 autosmećara. Iznošenje smeća, osim u gradu, organizovano je i iz 5 sela dimitrovgradske opštine: . Gradinje, Lukavica, Beleš, Željuša i Gojn Dol. Otpad sa ovog područja se sakuplja u kontejnerima. U sadašnjem trenutku koristi se 302 metalna kontejnera zapremine po 1.1 m3. Pražnjenje posuda za prikuljanje otpada vrši se dva puta nedeljno. U službi za iznošenje smeća zaposleno je ukupno 10 radnika (3 vozača i manipulanata)

 

 

Obuhvata čišćenje javnih površina (saobraćajnica, trotoara, platoa, staza, zelenih površina i drugih površina u naseljima), mašinskim čišćenjem, ručnim čišćenjem, pročišćavanjem i sakupljanjem otpadaka kao i održavanje trotoara, platoa, trgova i staza u zimskom periodu, Održavanje higijene na javnim površinama u gradu ugovoreno je sa JP za građevinsko zemljište i puteve. Na ovim radovima je angažovano 17 čistača, 6 dana u nedelji i dežuraju dva radnika nedeljom. Radi se i u dane državnih praznika na osnovu dogovora sa investitorom

 

 

Saglasno ugovoru sa JP za građevinsko zemljište i puteve, obavlja se i održavanje saobraćajnica i javnog prostora u zimskom periodu. Na tim poslovima koriste se dva autopodizača sa snežnim plugovima, autofekalija sa posipačem soli i mini bager. Zimska služba uvek blagovremeno reaguje i obavlja poverene poslove, bez ijedne zamerke naručioca.

 

U našem preduzeću vrši se otkup, prikupljanje i sortiranje stare hartije i PET ambalaže. Staru hartiju prikupljamo iz preduzeća, na mestu nastanka i od građana koji je sami donose, a PET ambalaža se sakuplja iz kontejnera postavljenih u gradu. Oba otpadna materiljala, sakupljaju se razdvajanjem na mestu nastanka. U opštini postoji preko 50 kontejnera za sakupljanje pet ambalaže, kao i 10 kontejnera za papir i karton. JP Komunalac prikuplja ovaj otpad i prodaje ga, međutim u samoj opštini se ne vrši recikliranje

 

Smeće se odlaže na deponiju, gde se sanira radom buldozera. Buldozer radi šest dana u nedelji. Na deponiji je organizovana 24 časa služba čuvanja tj. usmeravanja. U toku godine, na deponuju se izbaci 7.280 m³ smeća, građevinskog šuta i inertnog materijala. Lokacija  deponije : Kozarica, Deponija je otvorena radnim danima od 07:00 do 15:00 sati.

Copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o