Vremenska prognoza

Služba pijace zadužena je za sledeće poslove:

-Upravljanje pijacama- komunalno opremanje, održavanje i organizacija delatnosti na zatvorenim i otvorenim prostorima, koji su namenjeni za obavljanje prometa poljoprivredno – prehrambenih i drugih proizvoda.

Gradska pijaca u Dimitrovgradu radii svakog petka od 07:00 do 15:00h tokom cele godine , čime je omogućeno redovno snabdevanje građana Dimtrovgrada  osnovnim životnim namirnicama.

Gradska pijaca u Dimitrovgradu ima tri odvojena dela, i to:


Zelena pijaca sastoji se od 101 prodajnih mesta . Promet  na zelenoj pijaci u “Teslina BB” ulici  vrši se na otvorenom pijačnom prostoru, za to uređenim prodajnim prostorima podeljenih u tri zone:

Mlečna pijaca : Promet na  mlečnojnoj pijaci u “Teslina BB” ulici  vrši se na zatvorenom pijačnom prostoru, za to uređenim prodajnim prostorima: Mlečna pijaca ima  7 rashladnih vitrina (dužine 2 m), od br.1 do br.7, za prodaju mlečnih proizvoda

Robna pijaca sastoji se od 213 prodajnih mestaPromet na robnoj pijaci u “Teslina BB” ulici  vrši se na otvorenom pijačnom prostoru, za to uređenim prodajnim prostorima:

Prodajni prostor – tezge, obeležene su brojevima, različite boje u zavisnosti kom delu pijace pripadaju.
Zakup prodajnih prostora – tezgi, na Gradskoj pijaci vrši se na vremenski period od godinu dana, putem javnog nadmetanja – licitacije početkom godine.

 

 

Copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o