Vremenska prognoza


 Zajednicke službe se dele na:


Služba za pravne i kadrovske polove obavlja pravne i opće poslove za sve  Obračunske jedinice i službe u Komunalcu d.o.o  Dimitrovgrad. Pod pravnim i kadrovskim poslovima podrazumijeva se obavljanje poslova koji proizlaze iz radnih odnosa, izrađivanje akata, ugovora, rešavanje imovinsko pravnih odnosa, priprema dokumentacije za tužbe, poslovi vezani za organe tvrtke, pisanje zapisnika i odluka. U ovoj službi obavljaju se i poslovi vezani za zaštitu na radu i poslovi skladištara, poslovi urudžbenog zapisnika i poslovi otpreme pošte.


Služba računovodstva i finansija obavlja računovodstvene i financijske poslove za sve Obračunske jedinice i službe u Komunalcu d.o.o Dimitrovgrad.Pod računovodstvenim i financijskim poslovima podrazumijeva se:
 Izrada završnog računa, izvještaja o financijskom poslovanju po mesecima, provodi i pravilno primjenjuje materijalno financijske propise. Služba za računovodstvo i financije odgovorna je za obračun poreza, pravovremeno dostavljanje istog nadležnom organu. Vrši kontiranje financijskih dokumenata, izrađuje kalkulacije i predlaže cijene komunalnih i vankomunalnih usluga. U ovoj službi vrši se i obračun plata te naplata potraživanja i obaveza.

 

Copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o