Vremenska prognoza

Poslovi Vodovoda i Kanalizacije obuhvataju sledeće poslove:

Zahvatanje, prečišćavanje, transport i distribuciju vode za piće korisnicima ; Prikupljanje i odvođenje gradskih otpadnih voda ; Priključenje na vodovod i kanalizaciju (uslovi, saglasnost i izvođenje); Održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema; Otklanjanje kvarova i zagušenja; Informacije o kvarovima, planiranim radovima na mreži i isključenjima, stanju snabdevanja vodom i stanju računa;  Kontrolu kvaliteta vode Zaštitu voda i životne sredine.

 

Vodosnabdevanje se vrši sa izvorišta Prtopopinci, Ivkove vodenice i Manastirče. Vodovodnom mrežom je potpuno pokriveno gradsko jezgro, naselja Beleš, Lukavica, Željuša, granični prelaz Gradina kao i nekoliko sela regiona Zabrđa: Smilovci, Radejna, Gulenovci, Veliki Odorovci, Prtopopinci i Brebevnica. U ovom trenutku oko 10.000 stanovnika opštine ima priključak na vodovodnu mrežu. U narednom periodu je predviđeno i regionalno vodosnabdevanje za naselja Pertlaš, Mazgoš i Mojinci.
Ukupna količina isporučene vode iznosi 500.000-600.000 m3/godini. Dužina glavnog regionalnog vodovoda iznosi 15 km, a razvodne mreže oko 40 km. Ukupan broj vodovodnih priključaka je oko 2.700, a potrošnja vode po priključku prosečno iznosi 220 m3. Procenjeni prosečni gubitci vode u sistemu su preko 15%. Sistemom vodosnabdevanja gazduje JP “Komunalac”.
Snabdevanje vodom u udaljenim selima opštine Dimitrovgrad rešeno je pretežno izgradnjom samostalnih seoskih vodovoda, koji međutim, nisu hemijski i bakteriološki kontrolisani. Procenjuje se da takvu vodu koristi oko 5% stanovništva.

Rešavanje odvođenja otpadnih voda je rešeno atmosferskom i fekalnom kanalizacionom mrežom u gradu Dimitrovgradu koji je sa 98% pokriven kanalizacionom mrežom. Objekat za prečišćavanje otpadnih voda se nalazi u Željuši, naselju koje se nalazi nizvodno od grada. Recipijent za prijem prečišćenih otpadnih voda je reka Nišava.
Ukupna dužina kanalizacione mreže je oko 31 km, od čega oko 5,5 km pripadaju primarnom, a 25,5 km sekundardnom cevovodu. Dužina fekalnog kanalizacionog sistema je oko 22 km, a atmosferskog oko 9 km.
Kanalizacionom mrežom, međutim, nisu pokrivena sva prigradska naselja kao ni udaljenija sela.

Copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o