Vremenska prognoza

 

2016 - Plan i program poslovanja

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Odluka N.O. o usvajanju plana.

 

 

 

 

 

 

Plan i program poslovanja sa fin. planom i cenovn.-prilozi

 

 

 

Rešenje o davanju sagl. na plan.

 

 

 

 

Izmena programa poslovanja za 2016

 

SO Rešenje o izmeni plana 2016

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o