Vremenska prognoza

Pijaća voda nam je najvažnija hrana. Njen nedostatak nas odmah zabrinjava. Ne bismo želeli da proizvedena, prečišćena, kroz vodovod dopremljena voda propadne, stoga Vam preporučujemo da, s vremena na vreme, kontrolišete cevovode i armature. Kvarove na slavinama i uređajima za ispiranje WC-a koji se nalaze u stanovima lako ćete primetiti. Nemojte mnogo čekati sa njihovom popravkom, jer voda koja otiče povećava Vam račun.
Teže je otkriti kvarove cevovoda koji se nalaze pod zemljom ili u zidovima. Da li postoji neki kvar, Vi ćete najjednostavnije utvrditi tako da dobro zatvorite svaki uređaj za uzimanje vode (slavine) i osmotrite vodomer. Ako u vodomeru nema micanja (mali zvezdasti točak se ne obrće), onda je u vodovodnoj mreži sve u redu. Ako se pak zvezdasti točak obrće, onda u cevnom sistemu imamo lom ili puknuće. U takvom slučaju, pomoću stručnjaka, pod hitno otkrijte uzrok kvara i dajte da se instalacija odnosno armature poprave.

 Ako zgradu zimi ne koristite, obavezno ispuštajte vodu, prema sledećem:

 

Hladne zime vodovodnoj mreži mogu naneti ozbiljne štete, s toga preporučujemo da još pre nastupanja hladnog godišnjeg doba obratite pažnju na sledeće:

 


Ukoliko se u vreme očitavanja ne nalazite kod kuće, naš radnik će u Vašem poštanskom sandučetu ostaviti obaveštenje. U takvom slučaju molimo Vas da našoj službi za odnose sa potrošačima izdiktirate stanje vodomera. U slučaju ako na raspolaganju nemamo očitavano stanje vodomera, d. o. o. „Potiski vodovodi” fakturisaće srazmerni deo prosečne potrošnje iz prethodne godine. Obračun eventualne razlike izvršiće se na fakturi koja će biti ispostavljena posle narednog očitavanja. Aktuelno stanje vodomera možete predati, do roka odn. datuma navedenog na obaveštenju, službi za odnose sa potrošačima:

 

 

 

copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o