Директор Адреса: Иве Андрића 49, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 361 - 689        Заједничке службе Адреса: Иве Андрића 49, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/362-764 ; +381(0)10/361-890        Техничка база Адреса: Софијска бб (м.з. војничке градине), 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 362 - 682 ; +381(0)10/360-937        Градско гробље Адреса: Зеленгорска бб, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 361 - 104       
sort proizvodi

Р.Ј. “Гранични прелаз”

Програм послова који се обавља на граничном   прелазу, царинска испостава ,,Градина“ Димитровград:

- Чишћење јавних површина

- Одржавање зелених површина

- Одржавање грађевинских објеката

- Одржавање саобраћајница

- Одржавање уређаја и инсталација

- Одржавање спољне расвете на прелазу

- Одржавање полујавних и јавних WC-а

- Претовар робе

- Одржавање хигијене пословних просторија на Граничном прелазу

 

Чишћење јавних површина

Под чишћењем јавних површина подразумева се сакупљање видљивих отпадака са асфалтних и зелених површина, метење површина као и одвоз отпадних материја на регионалну депонију..Обавезно је свакодневно прање асфалтних површина испод надстрешнице и око објеката у летњем периоду, У зимском периоду сврши се рашчишћавање снега са свих површина, а посебно око објеката како би ове површине биле потпуно очишћене ради несметаног обављања послова особља на граничном прелазу.

 

Одржавање зелених површина

Под одржавањем зелених површина подразумева се сађење и неговање садница, замена оштећених садница, неговање цвећа, кошење травњака, разастирање ђубрива, припремање садница за зимски период и др.У зимском периоду радници који раде на одржавању зелених површина радиће на чишћењу јавних површина.

 

Одржавање грађевинских објеката

Под одржавањем грађевинских објеката подразумева се одржавање свих објеката Управе царина Србије - Царинарница Димитровград како текуће тако и инвестиционо одржавање.

- Текуће одржавање;

- Инвестиционо одржавање

 

Одржавање уређаја и инсталација

Под одржавањем унутрашњих инсталација водовода и канализације подразумева се одржавање свих унутрашњих инсталација са арматуром и фитинзима као што су: водокотлићи, WЦ шоље, чучавци, бојлери, проточни бојлери, славине, вентили, одгушивање и чишћење канализационе мреже и др. Под одржавањем спољне инсталације водовода и канализације подразумева се одржавање водоводне мреже од места прикључка до резервоара изнад карауле, одржавање резервоара, одржавање хидрантске мреже.

 

Одржавање полујавних и јавних WC-а

На граничном прелазу за потребе путника изграђена су два WC-а и то један на путничком прелазу, а други је у теретном терминалу. Под одржавањем WC-a подразумева се одржавање уређаја и инсталација као и хигијене на највишем нивоу.

 

Претовар робе

За што боље обављање царинских послова наши радници распоређени на пословима магацинских радника раде на претовару робе. Уз то, ради се и на сређивању архиве и магацина Царинарнице.

 

close
logo

Filtriraj brendove

Filtriraj kategorije

Filtriraj atribute

Пронађено је производа

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %
    RSD RSD