Директор Адреса: Иве Андрића 49, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 361 - 689        Заједничке службе Адреса: Иве Андрића 49, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/362-764 ; +381(0)10/361-890        Техничка база Адреса: Софијска бб (м.з. војничке градине), 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 362 - 682 ; +381(0)10/360-937        Градско гробље Адреса: Зеленгорска бб, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 361 - 104       
sort proizvodi

Р.Ј. “Заједничке службе”

Радну јединицу “Заједничке службе“ чине служба општих, правних и кадровских послова, као и служба рачуноводства и финансија, који врше све потребне административно-техничке послове: послове рачуноводства, правне послове, послове јавних набавки и комерцијале у складу са важећим законским прописима.

 

Служба “Општих, правних и кадровских послова “

Служба за опште, правне и кадровске послове обавља правне и опште послове за све Радне јединице и службе у предузећу. Под правним и кадровским пословима подразумева се обављање послова који произилазе из радних односа, израђивање аката, уговора, решења, решавање имовинско-правних односа, заступање предузећа пред судовима и другим установама, припрема документације за тужбе, послови везани за органе управљања, писање записника и одлука и други послови. У оквиру службе су послови везани за јавне набавке и комерцијални послови, магацински, послови везани за заштиту на раду, писарница и архива предузећа. Службом руководе руководилац и његов заменик.

 

Служба “Рачуноводства и финансија“

Рачуноводство обезбеђује податке и информације о финансијском положају, успешности и променама финансијског положаја ЈП „Комуналац“ Димитровград за екстерне и интерне кориснике финансијских извештаја. Финансије су организациони део службе рачуноводства и обухватају контролу новчаног пословања и кредита, односе с пословним банкама, финансирање пословних функција, управљање потраживањима и обавезама, обрачун и плаћање пореза, доприноса и других дажбина, обрачун и исплату зарада и накнада зарада, благајничко пословање и наплате и исплате преко текућих динарских рачуна. У оквиру службе рачуноводства и финансија обављају се следећи послови:

- финансијско књиговодство

- састављање и достављање финансијских извештаја

- вођење аналитике, помоћних књига и евиденција

- благајничко пословање

- рачуноводствено планирање

- рачуноводствени надзор и контрола

- рачуноводствено извештавање и информисање

- обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених

- обрачун и плаћања по уговорима о делу, ауторским и другим уговорима

- обрачун и плаћање пореза, доприноса, царина и других дажбина

- састављање и достављање пореских пријава и других прописаних евиденција и обрачуна од стране државних и других органа

- наплате и плаћање преко динарских и девизних рачуна правног лица

close
logo

Filtriraj brendove

Filtriraj kategorije

Filtriraj atribute

Пронађено је производа

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %
    RSD RSD