Директор Адреса: Иве Андрића 49, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 361 - 689        Заједничке службе Адреса: Иве Андрића 49, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/362-764 ; +381(0)10/361-890        Техничка база Адреса: Софијска бб (м.з. војничке градине), 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 362 - 682 ; +381(0)10/360-937        Градско гробље Адреса: Зеленгорска бб, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 361 - 104       
sort proizvodi

Мисија и визија

М И С И Ј А

 

Предузеће је своју мисију дефинисало у неколико сегмената, који чине основни оквир пословања и развоја Предузећа, а то су:

 • Континуирано и квалитетно обављање поверених делатности на технолошки савремен и еколошли прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса општине Димитровград као оснивача овог јавног предузећа.
 •  Интезивна сарадња са грађанима и привредним субјектима , као корисницима услуга и развој еколошке свести и одговрности.
 • Поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству својих запослених и свих корисника услуга, као и њиховој добробити.

 

В И З И Ј А

 

ВИЗИЈА ЈП „Комуналац“ Димитровград:Успешно Предузеће, које континуирано прати и примењује савремена достигнућа у производњи и преради воде за потребе снабдевања општине здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће, сакупљању, пречишћавању и дистрибуцији воде и других активности из осталих делатности Предузећа као што су: уређење и одржавање зелених и рекреационих површина, пружање услуга на пијацама и издавање тезги уз резервацију, услуге паркирања на обележеним јавним паркиралиштима, чишћење димњака, камина и пећи, управљање гробљима, послови зоохигијене, послови одржавања улица и путева, послови у области грађевинарства и одржавање јавне расвете.

С Т Р А Т Е Ш К И  Ц И Љ Е В И

 

ЈП „Комуналац“ Димитровград се определило за остварење следећих стратешких циљева:

 1. Континуирана и стабилна производња, дистрибуција и прерада воде без застоја за потребе грђана општине Димитровград,
 2. Очување постигнутог квалитета одржавања јавних зелених површина свих категорија;
 3. Уређење нових урбаних џепова у граду и оплемењивање већ уређених јавних зелених површина новим садржајима;
 4. Освајање нових технолошких процеса;
 5. Модернизација производних капацитета и побољшање услова рада запослених.
close
logo

Filtriraj brendove

Filtriraj kategorije

Filtriraj atribute

Пронађено је производа

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %
  RSD RSD