Директор Адреса: Иве Андрића 49, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 361 - 689        Заједничке службе Адреса: Иве Андрића 49, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/362-764 ; +381(0)10/361-890        Техничка база Адреса: Софијска бб (м.з. војничке градине), 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 362 - 682 ; +381(0)10/360-937        Градско гробље Адреса: Зеленгорска бб, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 361 - 104       
sort proizvodi

Историја

Решењем бр. 766 од 13.02.1954. године, а сходно члану 12. Основне уредбе о установама са самосталним финансирањем (СЛ. ФНРЈ бр 51/53.). под називом “Чистоћа” регистровано је ова комунална установа од стране Народног одбора среза Димитровград

Комунална установа је обављала све комуналне послове – делатности на територији Народног одбора општине Димитровград. 
Вредност основних средстава износила је 200.000,00 динара а састојала се од 2 коња, 1 кола са свим приборима, 1 фијакер и једне санке. Управник ове комуналне установе био је Нетко Георгијев из Димитровграда.
Променом законских прописа комунална установа “Чистоћа” је мењала свој назив и непрестано допуњавала своје делатности. Решењем Фи бр 411/61 од 23.06.1962 године формирано је Комунално предузеће “Услуга” а које је обављало све комуналне делатности на територији општине. У том периоду директор предузећа је Александар Сливнишки.

У то време је радио градски млин, погон за производњу месних прерађевина, производња хлеба, дистрибуција воде, одвоз смећа и тд. Примерену времену средства за рад су била примитивна а с обзиром на делатност коју је обављало комунално предузеће и значај тих делатности постали су познати радници: Златко (воденичар), Кирил и Георги Ранчеви и Анђел (вурунџије), Стеван Жољин (месне прерађевине), Влада и Тоза (водоинсталатери), Митко-“Брзи воз” (извожење смећа), чија имена се и дан данас помињу и везују за ово предузеће. 
Крајем шестдесетих и почетком седамдесетих година у оквиру предузећа се организује грађевински погон, електро и ТВ сервис, као и “Погон за превоз путника” јер су тада купљени први аутобуси.

Таквом организацијом Комунално предузеће “Услуга” широком лепезом делатности обавља многобројне послове, како комуналне тако и друге врсте послова а све до доношења Закона о удруженом раду. 1980 године а у складу са Законом о удруженом раду који је донет 1975 године Комунално предузеће “Услуга” се трансформише у Радну организацију за производњу прекривача “Услуга “ Димитровград, Наиме од средине па до краја седамдесетих година се организује, производња – ткање креветских прекривача да би почетком осамдесетих година ткачница имала више од 120 радника. У састав РО “ Услуга” а сходно одредбама ЗУР-а формирају се ООУР-и то ООУР “8 мај”-основна организација креветских прекривача, ООУР “Пекара” – производња хлеба и пецива и ООУР “Комуналац” – производња и дистрибуција воде и извожење смећа а све административне послове је обављала РЈ “Заједничке службе”.У том периоду РЈ “Аутобуски саобраћај” се припаја “Ниш-Експресу” а радна јединица “Грађевински погон” РО “Градња” Димитровград.

Крајем 1986 године поново долази до трансформације тако што се ООУР “8 мај” припаја РО “Свобода”, ООУР “Пекара” припаја РО “Тргокоп” а одлуком 7/1 
од 22.01.1987. године конституише се комунална радна организација “Комуналац” - Димитровград Седиште организације је у Димитровграду улица “Маршала Тита” бр 44 и имала је 37 радника обављала је све комуналне делатности као и споредне делатности из области грађевинарства, водовода, електроинсталатерски, електромеханичарски и други радови.Тада је организација имала 4 радне јединице и то “Чистоћа”, “Сервис”, “Водовод и канализација” и “Гранични прелаз Градина”

Одлуком СО Димитровград о организовању јавног предузећа бр 01-06-245 од 08.12.1989 КРО се организује као јавно предузеће за обављање комуналних делатности – производња и дистрибуција воде, чишћење и одржавање чистоће, гробљанске услуге, димњичарске и др, што је наведено у решењу Окружног Привредног суда Фи 1167/89 од 29.01.1990. године. Сходно променама законских прописа предузеће врши усклађивање са тим прописима доносећи акте.

Тренутно у предузећу постоје 5 радне јединице - Водовод и канализација, чистоћа, услужне делатности, гранични прелаз и заједничке службе. Дошло је до осавремењава процеса рада увођењем најсавременијих средстава рада изградњом регионалног водовода решено је питање снабдевање града и околних насеља пијаћом водом, као и системом пречишћавања истих. Све ово изискивало је повећање броја радника, како у квалификационом тако и квантитативном смислу. Данас предузеће запошљава укупно 144 радника, од којих је 17 радника са високом школском спремом, 7 радника са вишом и 120 радника са средњом и КВ. Све ово пружа могућност да ЈП “Комуналац” како у интелектуалном, организационом и техничком погледу обавља све послове из домена своје надлежности. 

close
logo

Filtriraj brendove

Filtriraj kategorije

Filtriraj atribute

Пронађено је производа

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %
    RSD RSD