Директор Адреса: Иве Андрића 49, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 361 - 689        Заједничке службе Адреса: Иве Андрића 49, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/362-764 ; +381(0)10/361-890        Техничка база Адреса: Софијска бб (м.з. војничке градине), 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 362 - 682 ; +381(0)10/360-937        Градско гробље Адреса: Зеленгорска бб, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 361 - 104       
sort proizvodi

Р.Ј. „Водовод и Канализација”

Основне делатности РЈ ,,Водовод и канализација '' су захватање , дезинфекција и диструбуција пијаће воде до потрошача као и прикупљање и пречишћавање комуналних отпадних вода,  одржавање водоводног и канализационог система , отклањање кварова и загушења канализационе мреже  , инвестиционо одржавање водоводне и канализационе мреже , извођење радова на планској замени постојећих уличних водоводних мрежа , радови на изградњи нових водоводних и канализационих мрежа .

 

Водовод

Водоснабдевање се врши са изворишта Пртопопинско врело , Ивкове воденице и Манастирче просечне укупне издашности од око 60 лит/с . Водоводном мрежом је покривено градско језгро , насеља Белеш , део насеља Жељуша , део насеља Лукавица , Бачево као и села Забрђа : Бребевница, Пртопопинци , Смиловци , В.Одоровци, Гуленовци и Радејна .  Укупна количина испоручене воде се креће у границама од 500 000 до 600 000 м3/год. Дужина магистралног цевовода је 15 км , а разводне мреже око 40 км . Укупни број водоводних прикључака је око 2 700 .

 

Канализација

Одвођење комуналних и атмосферских отпадних вода је решено атмосферском и фекалном канализационом мрежом укупне дужине од око 40 км . Покривеност града фекалном канализационом мрежом је око 99%. Објекат за пречишћавање комуналних отпадних вода се налази у насељу Белеш низводно од града . Реципијент пречишћаних отпадних вода је река Нишава. Планирана је реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода или изградња новог постројења .

    

Радионица за текуће одржавање водоводне мреже

Послови радионице су текуће одржавање , односноотклањање кварова на водоводној и канализационој мрежи , извођење радова на замени постојећих водоводних мрежа као и изградња нових водоводних и канализационих мрежа .

 

Извориште "Пртопопинско врело"

Извориште је део магистралног система вососнабдевања . На изворишту се врши захватање , дезинфекција и дистрибуција пијаће воде у градски систем водоснабдевања .

 

Извориште "Ивкове Воденице"

Извориште је као и Пртопопинсковрело је део магистралног система водоснабдевања . На изворишту се врши захватање , дезифекција и допуна градског резервоара водом .

 

  ППОВ Белеш

На постројењу се врши механичко - биолошко пречишавање комуналих отпадних вода . Планирана је реконструкција постројења или изградња новог.

 

Инкасанска и паркинг служба

Послови службе су очитавање количине утрошене воде потрошача , достава рачуна као и организација и обављање послова електронске наплате паркинга .

 

Физичко техничко обезбеђење , унутрашња контрола и противпожарна заштита

Послови службе је организација физичко техничког обезбеђења лица , објеката и имовине предузећа , послови противпожарне заштите објеката предузећа и унутрашња контрола .

  

close
logo

Filtriraj brendove

Filtriraj kategorije

Filtriraj atribute

Пронађено је производа

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %
    RSD RSD