Директор Адреса: Иве Андрића 49, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 361 - 689        Заједничке службе Адреса: Иве Андрића 49, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/362-764 ; +381(0)10/361-890        Техничка база Адреса: Софијска бб (м.з. војничке градине), 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 362 - 682 ; +381(0)10/360-937        Градско гробље Адреса: Зеленгорска бб, 18320 Димитровград Телефон: +381(0)10/ 361 - 104       
sort proizvodi

О нама

Јавно предузеће "Комуналац" постоји од 1954. године под именом "Чистоћа" и као самостални правни субјект постоји од 1980.године. Од тада послује у оквиру предузећа "Услуга", а од 8.12.1989.године добија садашњи статус ЈП "Комуналац". Од дана оснивања од данас је знатно повећао обим и врсте послова. Предузеће има 183 запослених, 7 на одређено време, 6 лица ангажовано Уговором о делу и 17 лица преко Агенције. Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде још од 1954.године.  Поред тога предузеће обавља и следеће делатности: уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина; сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; трговина на мало на тезгама и пијацама( пружање услуга на пијацама и издавање тезги у резервацију); услуге у друмском саобраћају ( пратеће активности везане за рад паркиралишта или гаража и паркирање за бицикле); чишћење димњака, камина, пећи, шпорета, пећи за спаљивање отпада, котлова, вентилационих и издувних уређаја; одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сл активности; погребене и пратеће активности; Јавно предузеђе поред ових активности обавља и следеће делатности које нису од општег интереса али оснивач даје сагласност:Вађење камена за грађевинарство; вађење шљунка и песка; производња производа од бетона за грађевинке структуре; производња готове бетонске смеше; рушење, разбијање објеката и земљани радови; груби грађевински радови и специфични радови и нискоградња; монтажа кровних конструкција; изградња саобраћајница, аеродромских писта и спортских терена; остали грађевински радови укључујући и специјализоване постављање електричне инсталације и опреме; изолациони радови; постављање цевних инсталација; остали инсталациони радови; малтерисање постављање зидних и подних облога; бојење и застакљивање; превоз робе у друмском саобраћају, резање и обрада дрвета; производња остале грађевинске столарије и елемената; производња металних конструкција и делова конструкција; поправка машина; уклањање отпадних вода; поновна употреба разврстаних материјала; разрада грађевинских пројеката; изградња стамбених и нестамбених зграда; изградња цевовода постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система; завршни грађевински радови; кровни радови; одржавање. и поправка моторних возила; складиштење; ветеринарска делатност; инжењерска делатност и техничко саветовање; услуге одржавања објекта; услуге редовног чишћења зграда, услуге уређења и одржавања околине; остале напоменуте личне услужне делатности; гајење садног материјала. ЈП "Комуналац" Димитровград је предузеће које се финасира из сопствених прихода односно није директни нити иниректни корисник буџета општине Димитровград.С обзром да је једино комунално предузеће на територији општине, обавља све послове из делокруга комуналне делатности, и то послове : Водовод и канализација, Јавна хигијена, Пијачне услуге, Зеленило, Гробљанске послове, Зоохигијенска служба услуге трећим лицима и Грађевинске послове. Поред тога предузеће врши одржавање граничног прелаза "Градина" , одржавање магисталног пута од граничног прелаза до Димитровграда. ЈП поред напред наведених послова дужи низ година ради и на летњем и зимском одржавању локалних путева.

close
logo

Filtriraj brendove

Filtriraj kategorije

Filtriraj atribute

Пронађено је производа

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %
    RSD RSD