OBAVEŠTENJE O PARKING USLUGAMA

 

BONITETNA OCENA ZA 2017 GODINU

JAVNE NABAVKE

CENOVNIK

DOKUMENTI

AKTIVNOSTI PREDUZEĆA

JAVNE LICITACIJE

OGLASI

Interni plan za sprečavanje korupcije

 

   
 

 

Copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o