Vremenska prognoza

 

O B A V E Š T E N J A

 

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru radna mašina utovarivač 26D17

Obaveštenje o zaključenom ugov.izrada katastra na vodov. i kanaliz. inst. 6U17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru rezervni delovi partija I 23D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru rezervni delovi partija II 23D17

Odluka o dodeli ugovora izrada katastra na vodov. i kanaliz. inst. 6U17

Odluka o dodeli ugovora radna mašina - utovarivač 26D17

Odluka o dodeli ugovora rezervni auto delovi partija I 23D17

Odluka o dodeli ugovora rezervni auto delovi partija II 23D17

Odgovor na pitanje - utovarivač 26D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru gvožđarski materijal 22D17

Odluka o dodeli ugovora gvožđarski materijal 22D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru gorivo partija I 21D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru gorivo partija II 21D17

Odluka o dodeli ugovora gorivo 21D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru alati 20D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru HTZ 17D17

Izmena - konkursna gorivo 21D17

Izmena KD gorivo 21D17

Pitanja i odgovori gorivo 21D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija I ugalj 19D17

Odluka o dodeli ugovora alati 20D17

Odluka o dodeli ugovora HTZ 17D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija II ogrevno drvo 19D17

Odluka o dodeli ugovora - ogrev 19D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - pick-up 12D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - električna energija 16D17

Odluka o dodeli ugovora pick-up 12D17

Odluka o dodeli ugovora - električna energija 16D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - građevinski materijal 11D17

Odgovore na postavljena pitanja - električna energija 16D17

Odluka o dodeli ugovora - građevinski materijal 11D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - ulja i maziva 10D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-kola 18D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - asfalt 1R17

Odluka o dodeli ugovora - putničko vozilo 8D17

Odluka o dodeli ugovora 10D17

Odluka o dodeli ugovora - asfaltiranje 1R17

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru 2U17

Obavestenje o zakljucenom ugovoru trimeri 13D17

Obavestenje o zakljuc. okvirnom sporazumu gume 7D17

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu IVECO 5D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - vode partija I 3U17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - vode partija II 3U17

Odluka o dodeli ugov.trimeri 13D17

Odluka o dodeli ugo. radnici 2U17

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 7D17

Obaveštenje rezervni delovi lada niva JN6D17

Odluka o dodeli ugovora -vode JN3U17

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma JN5D17

Obaveštenje o zaključ.ugovoru - cevi part. I JN2D17

Obaveštenje o zaključ.ugovoru - cevi part. II JN2D17

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 5D17

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponude 5D17

konkursna dokumentacija IVECO izmena 5D17

Odluka o dodeli ugovora rezervni delovi lada niva JN6D17

Obaveštenje o zaključ.ugovoru - proizv. za čišćenje JN3D17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - elektromaterijal JN4D17

Odluka o dodeli ugovora -vodovodni materijal JN 2D17

Odgovor na pitanje JN 2U17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN1U17

Odluka o dodeli ugovora hemijska sredstva JN3D17

Odluka o dodeli ugovora elektro materijal 2017 4D17

Odluka o dodeli ugovora - osiguranje 1U17

Obaveštenje beton partija I-II-III JN1D17

Obaveštenje - posipač soli 24D17

Odluka o dodeli - beton JN1D17

Osiguranje-izmene 2 JN 1U17

Elektro materijal odgovor JN 4D17

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1U17

Odgovor osiguranje 1U17 2017

Obaveštenje o produženju roka osiguranje 1U17 2017

Konkursna izmene osiguranje 1U17 2017

Dopuna osiguranja 1U17 2017

Odgovor - posipač soli

Izmena i dopuna - posipač soli

Obaveštenje o produženju roka - posipač soli

Obaveštenje o zaklj. ug. auto delovi part II JN 24D16

Obaveštenje o zaklj. ug. auto delovi part I JN 24D16

Odluka o dodeli auto delovi part II JN24D16

Odluka o dodeli auto delovi part I JN24D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - gorivo 2 JN23D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - gvožđarski materijal JN6D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - gorivo JN23D16

Odluka o dodeli ugovora-gorivo JN 23D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - HTZ  JN 16D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - kante i kontejneri  JN 13D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - alati  JN 8D16

Odluka o dodeli ugovora - kontejneri i kante JN13D16

Odluka o dodeli ugovora - alati JN8D16

Odluka o dodeli ugovora - HTZ JN16D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -  cisterna  JN 22D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - kante i kontejneri  JN 13D16

Odluka o dodeli ugovora - kante i kontejneri JN13D16

Odluka o dodeli ugovora - cisterna JN22D16

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - kante i kontejneri  JN 13D16

Odgovor na pitanje - kontejneri i kante JN 13D16

Obaveštenje o podnetom zahtevu - gvožđarski materijal JN 6D16

Odgovor na pitanje - gvožđarski materijal JN 6D16

Odluka o dodeli ugovora-gvožđarski materijal JN 6D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-električna energija JN 15D16

Obaveštenje o zaključ. ugovoru - teretno vozilo JN 20D16

Odluka o dodeli ugovora-električna energija JN 15D16

Odluka o dodeli ugovora-teretno vozilo JN 20D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-građevinski materijal JN 10D16

Odluka o dodeli ugovora-građevinski materijal JN 10D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-ulja maziva JN 11D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-asfalt JN 1R16

Odluka o dodeli ugovora-ulja maziva JN 11D16

Odluka o dodeli ugovora-asfalt JN 1R16

Obaveštenje o zaključ. ugovoru - vode JN 2U16

Obaveštenje o zaključ. ugovoru - pneumatici JN 9D16

Obaveštenje o zaključ. ugovoru - trimeri-delovi JN 12D16

Odluka o dodeli ugovora - pneumatici

Odluka o dodeli ugovora - trimeri delovi

Odluka o dodeli ugovora - kontrola vode

Obaveštenje o zaključ. ugovoru - LN JN 7D16

Obaveštenje o zaključ. ugovoru - put. automobil JN 17D16

Obaveštenje o zaključ. ugovoru - vodov. materijal JN 3D16

Odluka o dodeli ugovora - rezervni delovi - lada niva JN 7D16

Obaveštenje o zaključ. ugovoru - hemijska sredstva JN 4D16

Obaveštenje o zaključ. ugovoru - elektro materijal JN 5D16

Odluka o dodeli ugovora - putničko vozilo JN17D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - osiguranj JN 1U16

Odluka o dodeli ugovora - vodovodni materijal JNMV 3D16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -  daska za sneg

Odluka - hemijska sredsatva

Odluka - elektro materijal

Obaveštenje - beton

Obaveštenje - drobilica za granje

Odluka - osiguranje

Odluka - daska za sneg - JNMV 21D16

Obaveštenje-Osiguranje

Odluka - beton JNMV 2D16

Odgovor JNMV 21D16

Obaveštenje JNMV 21D16  

Odgovor JNMV 1D16

__________________________________________________________