Vremenska prognoza

Obaveštenje o parking uslugama

________________________________________________

        OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DA PRILIKOM PLAĆANJA PARKING KARTE SLANJEM SMS PORUKA ZAKLJUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGA PARKING SERVISA PRI ČEMU OPERATORI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA - TELEKOM SRBIJA, TELENOE I VIP, ISTUPAJU ISKLJUČIVO KAO ZASTUPNICI PARKING SERVISA U POSTUPKU ZAKLJUČENJA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATE CENE PARKING KARTE, TA DA SE KORISNICI ZA SVA EVENTUALNO SPORNA PITANJA MOGU OBRATITI DIREKNO PARKING SERVISU. TAKOĐE, OBAVEZE KORISNIKA PREMA PARKING SERVISU SMATRAĆE SE IZMIRENIM, KADA KORISNIK IZMIRI SVOJE OBAVEZE PREMA OPERATORU U POGLEDU KUPLJENIH PARKING KARATA.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o