Vremenska prognoza

 

2018 - Plan i program poslovanja

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

PLAN I PROGRAM POSLOVANJA SA FIN. PLANOM I

 

 

 

 CENOVNIKOM 2018 -potpisan

 

 

 

 

 

Odluka N.O. o usvajanju plana 2018.

 

 

 

 

SO - rešenje davanju saglasnosti na program

 

 

 

 poslovanje za 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - Izmena plana i programa poslovanja

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Izmena plana 2018. - potpisan

 

 

 

 

 

Odluka N.O. o usv. izmena 2018

 

 

 

 

 

Rešenje S.O. o usvajanju izmene

Copyright Komunalac Dimitrovgrad d.o.o